Happy-Holidays-04

Another year has passed! 2014 was a good year for us. We have worked with pleasure for many different clients and our products were sent to all corners of the world. We are very grateful for all the support. We wish everyone happy holidays and a happy, positive and joyful 2015!

Our shop will be open. The orders are shipped 5 January. Use code NEWYEAR2015 and shipping costs are free when you order Handles, Grips or Pins.


Alweer een jaar voorbij! 2014 was een goed jaar voor ons. We hebben fijn gewerkt voor veel verschillende opdrachtgevers en onze producten werden verstuurd naar alle uithoeken van de wereld. Wij zijn zeer dankbaar voor alle support. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, positief en vrolijk 2015 toe!

Onze shop blijft open. De bestellingen worden 5 januari verstuurd. Met de code NEWYEAR2015 hoef je geen verzendkosten te betalen, als je Handles, Grips of Pins besteld.


Links

Webshop Nu interieur|ontwerp

Ontwerp-Sfeer-Sjors

Our client is a teenager whose parents we have previously supported in the design of their bedroom. He moved to the larger room in the house where he will spend the last years living at home with his parents. It is a special room in the basement. He asked us if we could make a design, colour pallete and material collage for his teen room.

This young man made very clear what his ideas were. He loves tidy spaces where there is unity in materials and where everything has a place. Because the room is in the basement, he prefers the colour white and light materials. He also wants to separate the sleeping area and a sitting area where he can sit with friends. We made two designs where the chosen design has the bed on a stage. The workspace continues and forms a nightstand next to the bed. The bank is in a niche of cabinets and wall cabinets. That way sufficient storage space is created. For the atmosphere we opted for light and white. For some contrast we added black. To give the room more warmth some vintage and the color cognac completed the palette.


Onze opdrachtgever is een tiener waarvan wij eerder de ouders hebben ondersteund bij de inrichting van hun slaapkamer. Hij verhuist in huis naar de ruime kamer waar hij de laatste jaren dat hij nog thuis woont, zal doorbrengen. Het is een bijzonder kamer in het souterrain en de vraag aan ons was of wij een ontwerp en sfeercollage konden maken.

Deze jongeman kon zijn wensen en behoefte helder overbrengen. Hij houdt van opgeruimde ruimtes waar er eenheid is in materialen en waar alles een plek heeft. Omdat de kamer in het souterrain is gelegen heeft hij voorkeur voor wit en licht. Ook wil hij graag een onderscheid tussen het slaapgedeelte en een zithoekje waar hij kan zitten met vrienden. We maakten twee ontwerpen waarbij in het gekozen ontwerp het bed op het podium staat. De werkplek loopt door en vormt een nachtkastje naast het bed. De bank staat in een nis van kasten en bovenkasten waarmee voldoende opbergruimte is gecreëerd.  Voor de sfeer kozen wij voor licht, wit. Voor wat contrast voegden wij zwart toe. Om de ruimte warmte te geven kwam daar ook  wat vintage en de kleur cognac bij.

Links

Collage 1 loftwalk in closet | bed room
Collage 2 bedroom | workspace | coat rack
Collage 3 cafe | niche | photo wall
Collage 4 workspace | leather Handles & Grips | cabinets
Collage 5 chair | chair | pouf

Ontwerp-Sfeer-Sjors

Decom-Kantoor-Venray-Entree

Onze opdrachtgever Decom technology people uit Venray nam contact met ons op en de beschrijving van de opdracht sprak ons zo aan dat wij al snel en nieuwsgierig in de auto naar Venray zaten voor een kennismakingsgesprek. Daan van Mosseveld en Esther Burgmans lieten ons het oude kantoor zien en de knelpunten waar ze daar tegen aanliepen. Ook konden we terecht in het nieuwe pand; in dezelfde straat en een stukje verderop. Het pand, een oude bank, stond leeg en was gedateerd qua indeling maar deed ons bloed sneller stromen. Hier was echt iets heel moois van te maken als de industriële elementen weer meer zichtbaar zouden worden.

We mochten voor hen aan de slag en maakten indelingsplannen waarbij alle afdelingen een fijne werkplek in het pand krijgen, er voldoende ruimte is voor overleg en Daan en Esther zelf mooie ruime directiekamers tot hun beschikking hebben. Centraal in het ontwerp staat het vergaderhuis. Na goedkeuring van de indeling maakten wij het interieurontwerp voor het gehele pand. Daan, een liefhebber van designklassiekers had al een aantal Eames stoelen aangeschaft. Dat gaf ons een mooi uitgangspunt voor de inrichting. Wij kozen voor een gezellige sfeer die het gastvrijheid van het bedrijf en haar werknemers benadrukt en uiteenlopende kleuren en materialen die samen een prachtig geheel vormen.


Our client Decom technology people from Venray contacted us and the description of the job appealed that much to us we were in the car quickly and very curious. We had a meeting with Daan van Mosseveld and Esther Burgmans. They showed us the old office and bottlenecks in that space. We were also able to visit the new premises, which is in the same street. The building, an old bank building, stood empty and was dated in layout but made our blood run faster. We could create something really beautiful when the industrial elements would be more visible.

We made layout plans with comfortable space for all the departments, there is ample room for consultation and Daniel and Esther themselves have nice spacious boardrooms at their disposal. Central in the design is the meeting ‘house’. After approval of the layout we created the interior design for the entire property. Daan, a lover of design classics had already purchased a number of vintage Eames chairs. That gave us a good starting point for the design. We chose a cozy atmosphere that emphasizes the hospitality of the company and its employees, and a variety of colors and materials that form a beautiful whole.


Links

Project Office Decom in progress | Decom technology people

images: Nu interieur|ontwerp | photography: Andrew Walkinshaw

Sfeer-woonhuis-Delft-Thorbeckestraat-03

Our clients are expats and after having traveled a lot, they bought a house in Delft, the Netherlands. Here they will continue to live as a family with two children. They have experienced many living situations and knew very well what they wanted to achieve their dream home. Or rather, they were able to identify better what they did not want. But how do you bring all those needs together? They approached us to help them with making an interior plan.

We have made an interior design for the entire ground floor. The living style that suits the clients is minimalist and tidy, without the space becoming too empty. We decided to divide the long wall and create storage space that blends in the wall. There arise places with different functions. Beginning with the thickened wall for television. The device can be hung up without cables or equipment in sight. On the sides, there is storage space created. We also place a large mirror that will add extra daylight and sense of space to the dark living room. Because our clients are a family with two children there are also a number of functional requirements: such as a nice playground for the children with open and closed storage. We created a space at the rear of the house near the kitchen. This family spends most of there time around the dinner table. In the kitchen is a supporting wall that must remain in tact. We chose to place a bench to this wall. The overall interior design is light and airy, spacious, functional and still cozy.

In the slides we share a part of our presentation including collages and suggested lighting . Also, the interior design of the ground flour has been added.


Onze opdrachtgevers zijn expats en na veel gereisd te hebben, kochten zij een woonhuis in Delft. Hier zullen zij als gezin met twee kinderen blijven wonen. Ze hebben in de afgelopen jaren in veel woonsituaties geleefd en wisten erg goed wat zij wilden om hun droomhuis te realiseren. Of eigenlijk wisten zij nog beter te benoemen wat zij niet wilden. Maar hoe breng je die wensen samen? Zij besloten daarbij onze hulp in te schakelen.

Wij maakten een interieurontwerp voor de gehele begane grond. De woonstijl die bij de opdrachtgevers past is minimalistisch en opgeruimd, zonder kil te worden. We besloten de lange wand te doorbreken en opbergruimte te creëren die als het ware wegvalt tegen de wand. Er ontstaan hierdoor plekken met verschillende functies. Te beginnen met de verdikte wand voor de televisie. Zo kan deze worden opgehangen zonder kabels of apparatuur in het zicht. Aan de zijkanten is er nu opbergruimte gecreëerd. Ook plaatsen wij een spiegel die de nu nog donkere huiskamer extra daglicht en gevoel van ruimte zal geven. Omdat het een gezin met twee kinderen betreft zijn er ook een aantal behoeften functioneel: zoals een leuke speelplek voor de kinderen met open en dichte opbergmogelijkheden. Die maakten wij aan de achterzijde van het huis vlak bij de woonkeuken. Het leven van dit gezin speelt zich voornamelijk rond de eettafel af. In de keuken is een muur die moet blijven staan. Wij kozen ervoor in dit ontwerp hiervan gebruik te maken door er een eetbankje tegenaan te zetten. Het totale ontwerp is licht en fris, ruimtelijk, functioneel en nog steeds gezellig.

In de slides is een deel van onze presentatie te zien waaronder de moodboards van sfeerbeelden en voorgesteld meubilair. Ook is het ontwerp van de ruimte toegevoegd.


Links

Collage 1 image source unknown | image | image
Collage 2 image | image
Collage 3 image | image
Collage 4 image | image
Collage 5 image | spot | Rex chair | image

Interior design by Nu interieur|ontwerp

Sfeer-woonhuis-Delft-Thorbeckestraat

wishlist-tess-zwart

2014 is coming to an end and then it’s fun to look back a little. We started in 2014 with the new year’s resolution to spoil ourselves more. We called it Spoil Yourself. You can read more about here. We did well. It felt so good to celebrate achieved goals with a reward and to pamper yourself a bit. Still we have a special x-mas wishlist with special wishes. Obviously we have plenty of non-materialistic needs such as love and health for the people around us. But, just because it’s nice to have desires, a list of nice stuff. Let’s go 2015! We will keep ‘Spoil Yourself’. Will you join us too?


2014 loopt alweer ten einde en dan is het leuk om een beetje terug te kijken. We begonnen 2014 met het voornemen om onszelf meer te verwennen onder de noemer Spoil Yourself. Je leest er hier meer over. Het is aardig gelukt. Het voelde zo goed om bereikte doelen te vieren met een beloning en jezelf verwennen. Toch hebben we nog een speciaal x-mas lijstje weten te maken met wensen. Uiteraard hebben we volop niet-materialistische wensen zoals liefde en gezondheid voor de mensen om ons heen. Maar ook, gewoon omdat het leuk is om verlangens te hebben, een lijstje met mooie spullen. Op naar 2015: wij houden Spoil Yourself erin. Doe je ook mee?


Links

Wishlist Nathalie | Aesop handcreme | print Feather | Shire Pouch | H&M home candleholders | Zara Bomberjack

Wishlist Tessa | Zara Skirt | MENU Sweeper & Dustpan | Keecie wallet | The GRID woven blanketKinfolk magazine by AMM

 

the-design

Our clients live in a beautiful canal house with large garden on the Oude Delft in Delft, the Netherlands. Since they live there for a while now the paintwork was in need of renovation. That led to the question: what colours we will paint the walls? And are we still content about the interior? They decided to get some help in making a complete interior plan. We advised our clients in the questions above and also try to solve some other bottlenecks. The space is in fact long and narrow and ends in a dining room. Our clients also wanted two seating areas in the room from which television could be looked at. The acoustics could also be improved. Our client has a huge collection of turtles; which of course needed to get a nice space in the interior.

We made a design with the required two seating areas which not only involves the television but also the fire place. The custom made closet around the television, gives space to the collection turtles. We made a colour palette with beautiful blue and gray tones that combine nicely with the wood. The materials such as the new large upholstered sofa, two rugs and felt contribute to improve the acoustics.

In the slides we share a part of our presentation including moodboards and proposed furniture. Also, the interior design of the ground flour has been added.


Onze opdrachtgevers wonen in een prachtig grachtenpand met grote tuin aan de Oude Delft in Delft. Ze wonen er nu al een tijd en het verfwerk binnen was aan vernieuwing toe. Dat leidde naar de vragen: welke kleuren gaan we de wanden schilderen? En zijn we eigenlijk nog wel tevreden over het interieur? Ze besloten hulp in te schakelen voor een compleet interieurplan. Wij gingen met de bovenstaande vragen aan de slag en namen wat knelpunten mee in ontwerp van het nieuwe interieur. De ruimte is namelijk lang en smal en eindigt in een eetkamer. Ze wilden ook graag twee zitplekken in de kamer waaruit televisie gekeken kon worden. Ook kon de akoestiek verbeterd worden. Onze opdrachtgever heeft een enorme collectie aan schildpadden; die moesten natuurlijk een mooie plek krijgen.

We maakten een ontwerp met de gewenste twee zitplekken waarbij niet alleen de televisie maar ook de haard  betrokken wordt bij de zithoek. De maatkast rond de televisie, geeft ruimte aan de verzameling schildpadden. We maakten een kleurpalet met mooie blauwe en grijze tinten die mooi combineren met het hout. De materialen zoals de nieuwe ruime gestoffeerde bank, de twee karpetten en vilt dragen bij aan verbetering van de akoestiek.

In de slides is een deel van onze presentatie te zien waaronder de moodboards van sfeerbeelden en voorgesteld meubilair. Ook is het ontwerp van de ruimte toegevoegd.


Links

Collage 1 image – source unknown | Milk lamp | Thin Lissie lamp | image  | image

Collage 2 image | Aron lamp | Dining set | chair

Collage 3 image | Secto lamp | colour palette | dining room bench

Collage 4 images | design by Nu interieur|ontwerp

hallway diy 5

Today Marloes of Speculaas is back with the last part of her hallway inspiration:

As I told you a while ago, this item is a little late. Our hallway, or save to say our entire home, was still filled with boxes, tools and half-finished projects. But at the moment, all that had to go is gone and the stuff we wanted to keep has found its own spot. Now I can finally show you my own hallway and tell you a little bit about how we try to keep it an efficient, nice looking to come home in.

We are lucky that our hallway is a long straight corridor with a reasonable amount of empty wall surface. As a result, there is plenty space for different solutions. On the side of the hallway we have a little storage room where we can leave the less important stuff, like sport shoes and backpacks. For me it was important that there would be a place for keys, I always lose them, and a good spot for my wallet. These are the things I take with me most often so they need to be both clearly visible, easily accessible. A storage case with a lid, for example, can be very tedious solution to this problem, an open container or bowl is in this case more convenient. We attached two wooden boxes, which are actually designed to be hung with their backs against the wall, with screws against the wall. They are open and offer enough space to hold several keys, receipts and wallets. As for shoes we chose to attach two wide planks, with a depth of 30 cm to the wall, low to the ground. They are attached with simple brackets, leaving the floor space clean. We attached them off-centre to each other so that even my boots can have a spot on these planks. As for any other storage we have the metal peg with an attached racked above it. The steel frame nicely contrasts with the other more neutral colours in the space. The boxed on top hold gloves, scarfs and other accessories. For a more personal note I printed out some more photo’s en hung them again with the clips. The space has proven to be extremely efficient, which is a complete winner in my book, yet it also looks great and serves as a fantastic space to welcome people in. Until next month!


Zoals ik een tijdje geleden heb verteld heeft deze post even op zich moeten laten wachten. Onze gang, zeg gerust, ons hele huis, stond nog vol met verhuisdozen, gereedschap en half afgemaakte klusprojecten. Inmiddels is alles wat weg moet weg en de spullen waar we veel waarde aan hechten hebben een plekje gekregen. Eindelijk kan ik jullie daarom mijn gang laten zien en een klein stukje vertellen over hoe wij het een rustige en fijne plek houden om in thuis te komen.

We hebben geluk dat het een lange rechte gang is met redelijk veel muur oppervlakte. Hierdoor is er plaats voor veel verschillende oplossingen. Naast de gang zit een kleine berging waar we de wat minder belangrijke spullen, denk bijvoorbeeld aan sportschoenen of rugzakken, kwijt kunnen. Voor mij was het belangrijk dat er in ieder geval een plek was voor portemonnees en sleutels, anders raak ik ze áltijd kwijt. Deze dingen neem ik vaak mee en moeten daarom zowel zichtbaar, gemakkelijk als snel te pakken zijn. Een opbergdoosje met deksel kan dan bijvoorbeeld heel vervelend zijn, een open schaal of bakje is in dit geval handiger. Twee houten bakjes, die speciaal bedoeld zijn om met hun achterkant tegen de muur te hangen, zijn aan de muur bevestigd. Ze liggen op deze manier open en bieden genoeg ruimte aan losse sleutels, bonnetjes en portemonnees. Voor de schoenen die in de gang zouden komen hebben we twee planken aan de muur bevestigd met simpele beugels. Ze zijn 30 cm diep en verspringen over de breedte van de muur zodat mijn laarzen er ook op kunnen staan. Geen schoenen op de vloer is ideaal bij het schoonhouden van de gang en oogt veel rustiger. Daarboven hangt de kapstop met een geïntegreerd rekje. Het stalen zwarte frame contrasteert mooi met de verder neutrale kleuren in de ruimte. Hier is plaats gemaakt voor sjaals, een doos met handschoenen en een doos met mutsen. Om het wat persoonlijker te maken hebben we verschillende foto’s groot (A3 formaat) uitgeprint en opgehangen. De papierclips hang je gemakkelijk op aan een klein spijkertje. Wij hebben de ruimte zo gemaakt dat je er efficiënt en gemakkelijk je spullen kan opbergen en weer meenemen, terwijl ik stiekem wel langer hier zou willen verblijven ;) Tot volgende maand!


Links

GAMMA shelves | Lott’s Fine Art Photography poster| Dille & Kamille clips  | XENOS houten bakjes | IKEA boxes | IKEA mirror

images: by Marloes Pieper of Speculaas

 

goldrepbublic

‘We miss something in this space’. That is something we hear often at the start of a project. That was also the case at this office project in Amsterdam. Our client has a office in a beautiful building on the Herengracht. The interior, like the existing desks, is fine and can easily be reused. The client had a modest budget available to give the finishing touch to the office.

The office of the client is one large space. Both atmosphere and the acoustics could be improved. Because the client works with countries around the world, clocks are required to make time zones are clearly visible. There is a need for a large table to have meetings and which can also be used for the lunch.

We have made a interior plan. We made some small changes in the setup to give the large table of Functionals a central place in the design. Above the table we chose felt lampshades that will provide lighting, atmosphere and improve acoustics. Around the table we placed a collection of chairs. We designed a wall in which a combination of prints and photographs, felt wall panels and also the clocks are processed. The pictures will give a representation of where the firm stands for. The wall panels of felt to contribute to the improvement of the acoustics.


Een goede basis hebben maar toch iets missen in een ruimte. Dat is iets wat wij wel vaker horen bij de start van een project. Zo ook bij dit kantoorproject in Amsterdam. Onze opdrachtgever heeft een prachtig pand aan de Herengracht. Het interieur, zoals de aanwezige bureaus, is prima in orde en kan gemakkelijk hergebruikt worden. De opdrachtgever stelde een bescheiden budget beschikbaar om de ruimte helemaal af te maken.

Het kantoor van de opdrachtgever is een grote ruimte waarbij vooral sfeer ontbrak en door de strakke afwerking ook de akoestiek verbeterd kan worden. Omdat de opdrachtgever met landen over de hele wereld werkt, zijn klokken nodig waardoor de tijdzones goed zichtbaar worden. Er is behoefte aan een grote tafel om aan te vergaderen en die ook gebruikt kan worden voor de lunch.

Wij hebben een plan van aanpak gemaakt. We wijzigden de opstelling iets in de ruimte waardoor de grote tafel van Functionals een centrale plek kreeg in het ontwerp. Boven de tafel stelden wij vilten lampenkapjes voor die voor verlichting, sfeer en verbetering van de akoestiek zullen zorgen. Om de tafel plaatsten we een verzameling van stoelen. We ontwierpen een wand waarin een combinatie van prints en foto’s , vilten wandpanelen en ook de klokken verwerkt zijn. De foto’s zullen een weergave geven van waar het kantoor voor staat. De wandpanelen van vilt leveren een bijdrage aan de verbetering van de akoestiek.


Links

Functionals Table | Dille and Kamille Chairs | IKEA chairs 1 & 2 | Felt clock Menu | desk lamp IKEA | Pin Oak by Nu interieur|ontwerp | Coat rack IKEA

Images: desk lamp IKEA, paper roll dispenser Nu interieur|ontwerp

10voorstijl1

As mothers of in total 6 children (five girls and a boy) we are busy with all sorts of children stuff in our daily life. Therefore, we have added the category Kids to organize our blog posts a bit. We already wrote regularly about various children’s subjects and more inspiring kids posts will follow. Like the house tours of the children’s rooms of Tessa’s three girls, which are all featured in the beautiful Mini Woonboek of Woonblog, a fun give away and a sweet party Tessa organized for her daughter.

But first we start with a peek in the brand new nursery of Antine from 10 voor stijl. Antine ordered her Handles and tweeted that she was looking forward to receiving them. It is so nice to hear that our customers can look forward to a detail that complements the room. On Antine’s instagram feed we could see the progress of the room. The results are so beautiful! A light airy room with a base of white and light grey complemented by pastel shades. Our light grey leather Handles in size S were mounted on the vintage changing table. She now counts down to the birth of their daughter. Good luck with the home stretch, Antine!

Do you want to see more of the nursery? Check out 10 voor stijl blog.


Als moeders van totaal 6 kinderen (vijf meisjes en een jongen) zijn we veel met kinderzaken bezig. Daarom hebben we vanaf nu de categorie Kids toegevoegd om onze blogposts een beetje te organiseren. We schreven al geregeld over verschillende kinderdingen en er komen nog meer inspirerende kids posts aan. Zoals een kijkje in de kamers van de meisjes van Tessa, die alledrie zijn opgenomen in het prachtige Mini Woonboek van Woonblog, een leuke give away en een lief kinderfeestje dat Tessa organiseerde.

We starten eerst met een kijkje in de kersverse kinderkamer van Antine van 10 voor stijl. Antine bestelde haar Handles en tweette dat ze er zo naar uit keek. Dat vinden wij erg leuk om te horen, dat onze klanten zich kunnen verheugen op een detail dat de kamer aanvult. Op Instagram konden wij de vorderingen volgen. Het resultaat mag er zijn, zeg! Een lichte frisse kamer met een basis van wit en lichtgrijs aangevuld met pasteltinten. Op de vintage commode brachten ze lichtgrijze Handles in maat S aan. Ze telt nu af naar de geboorte van hun dochter. Veel succes met de laatste loodjes, Antine!

Wil je meer zien van de kinderkamer? Neem dan een kijkje op 10 voor stijl blog.


Links

10 voor stijl | Instagram Antine | size S grey Handle

bedroom diy 3

Today Marloes of Speculaas is back with the last part of her bedroom inspiration:

To round off my series about the bedroom I wanted to show you mine. My own bedroom is a fairly small room with a even a smaller window, making it essential to not choose too many dark coloured pieces for this room as it will only darken the space. Light colours will reflect light and make the room feel larger. The bed only fits inside the room the way we’ve got it placed right now, leaving not many options for redecorating so I keep this focused on my accessories. Especially around the bedside table. Here I have some of my favourite magazines and a good light for reading in case I need some late night inspiration. This is also the corner where I keep most personal photos, and thus, memories. Lately I’ve been crazy about those large prints and I’ve printed off some beautiful photos and hung them up on the wall by using simple clips. The clips can be hung with a small nail. On the long side of the room we hung two shelves of about 1 meter wide. Here some books, personal belongings and are some beautiful plants have found their spot. The window may be small, but the air in the bedroom is always so fresh. And in combination with the plants it becomes the perfect feel of air for sleeping in. Underneath one of the shelves we have attached a metal rod. It is suspended from two hooks which are screwed into the shelf.  A few hangers create space for clothing, the other garments can be collected on a chair. We grabbed this one from my grandmother’s attic, sanded it down and refurbished the seating. Above the chair I went crazy with a large print. On an A1 size paper I printed out a beautiful photo my friend took and hung it with the same clips as before. A cheap and easy addition to achieve a great effect! Choose a picture that speaks to you because of its colours and it will fit in your space, guaranteed. Next week a little extra post, the belated DIY post from the hallway series!


Als afsluiting van de series over de slaapkamer laat ik jullie mijn eigen slaapkamer zien. Het is een vrij kleine ruimte met ook een klein raam, waardoor het essentieel is dat we niet te veel donkere spullen in de ruimte zetten. Lichte kleuren reflecteren het daglicht en laten de ruimte groter voelen. Het bed past er alleen in de lengte in, met daarnaast nog precies ruimte voor een klein nachtkastje. Hier heb ik een aantal van mijn favoriete tijdschriften liggen en een fijne leeslamp voor als ik wat inspiratie nodig heb. Dit is ook meteen de hoek waar de meest persoonlijke foto’s, en daarmee, herinneringen hangen. De laatste tijd ben ik helemaal gek van grote prints en heb daarom een aantal fijn groot uitgeprint en opgehangen aan simpele clip. De clips kan je weer handig ophangen met kleine spijkertjes. Aan de lange kant van de kamer hangen twee planken van ongeveer een 1 meter breed. Hier liggen een aantal boeken, persoonlijke spulletjes en staan een paar mooie planten. Het raam mag dan klein zijn, de lucht in de slaapkamer is altijd heerlijk fris. En in samenwerking met de planten ook nog eens heel fijn om in te slapen. Onder een van de planken is een metalen roede bevestigd. Hij hangt aan twee haken die in de plank zijn geschroefd. Hier hangen een stuk of vijf kleerhangers en is biedt dus plaats aan een aantal kledingstukken. De overige kledingstukken kunnen op een mooie stoel, zoals deze die we van mijn oma haar zolder haalden, even opgeschuurd hebben en opnieuw bekleed. In deze hoek ben ik helemaal los gegaan met een print, een prachtige foto van een vriendinnetje van mij heb ik uitgeprint op een A1 en ook opgehangen met dezelfde clips. Een goedkope en makkelijke toevoeging met een groots effect! Kies een foto waarvan je de kleuren vooral heel erg mooi vindt en hij past gegarandeerd in je ruimte. Volgende week een versnelde post van mij, de DIY post van de gang die jullie nog te goed hebben!


Links

Speculaas blog

GAMMA shelves | Lott’s Fine Art Photography print  | Dille & Kamille clips | Note Design Studio candleholder | HEMA bedcover  | IKEA Light | IKEA plaid | HAY clothes hanger | IKEA boxes